Den klare gule farve forfører, og det let arbejdende materiale kan være grundlaget for et væld af utrolige mønter og smykker. For mange er guldbarrer et mytisk objekt, der leder tankerne til skattekister der findes i skibsvrag på havbunden. Selve materialet - guld - er i tusindvis af år blevet brugt i medicin og håndværk. I middelalderen forsøgte alchemister at fremstille guld ved hjælp af magi og videnskab.

Danmarks Nationalbank har i alt 66,5 ton guld. En guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kilo, mens prisen på guld i højere grad kan svinge. I slutningen af 2018 blev Nationalbankens beholdning af guld værdiansat til 17,8 mia. kr. Størstedelen af Nationalbankens guld ligger i Bank of England, hvor det har været, siden det af sikkerhedsmæssige årsager blev flyttet under den kolde krig.

Guld har en stor symbolsk værdi - det står for varighed, værdi og eksklusivitet og er blevet brugt symbolsk især af adelen i stats symboler og i religiøse sammenhænge. I mange sammenhænge betragtes guld som det vigtigste materiale, hvilket kan overføres til for eksempel sportskonkurrencer, hvor den første præmie er en guldmedalje.

Guld er blevet solgt eller byttet i tusindvis af år. Hvad der gør guld så unikt er, at det ikke ældes som andre metaller. Derudover har guld en stabil og pålidelig værdi i tider, der er kendetegnet ved inflation, hvor pengesedlerne mister deres værdi.

Den stabile værdi af guld har også medført at det kan være attraktivt at eje som privatperson. Den monetære værdi konkurrerer her med fascinationen af ​​guld som materiale og alt det symboliserer. Der ligger nemlig også en værdi i forarbejdning og design af guldet, såsom i guldbarrer. I modsætning til værdipapirer og andre mere immaterielle aktiver er guld et smukt og følsomt materiale, der giver en oplevelse, når det røres.

Guldbarren "In gold we trust" er et lysende eksempel på, hvordan guldets værdi symbolik gennem gode og dårlige tider og en genovervejelse af guldstøbekonceptet kombineres med en håndværk, avanceret behandling.