Salgsargumenter:

  • 90 % guld
  • Flot og original guldmønt præget under Christian X's regentperiode
  • Christian X's første 10 krone

Christian X var den tredje og sidste af de danske konger, der udgav 10 kroner i guld som en del af Den skandinaviske møntunion, hvor danske mønter var knyttet til de norske og svenske. I unionens første tiår udstedte såvel Norge, Sverige som Danmark betydelige mængder af guldmønter, men fra omkring begyndelsen af 1900-tallet blev Danmarks møntprægninger mere omfattende end i de to andre lande. Mellem 1901 og 1913 stoppede prægningen af guldmønter næsten helt i Sverige, og der blev kun udgivet 20-kronemønter i guld i to år (1901 og 1902) af Oscar II. Det samme skete i Norge. Der blev kun udgivet to guldmønter – den ene af Oscar II i 1902 og den anden af Christian X’s bror, Haakon VII, i 1910. I Danmark var historien imidlertid en helt anden. Selv om der ikke blev udgivet nogen guldmønter i Danmark mellem 1901 og 1907 (de sidste år af Christian IX’s regeringstid), blev der udgivet 10- og 20-kronemønter i guld i de fleste år (1908-1912) af Frederik VIII’s korte regeringstid. (regerede 1906-1912). Christian X videreførte denne tendens allerede i sit første regeringsår og prægede også store mængder af 10- og 20-kronemønter hvert år frem til 1917. Dette er ganske enestående i mønthistorisk sammenhæng, for det var kun meget få nationer i Europa, der fortsatte med at udgive guldmønter under Første Verdenskrig.

Alle 10-kronemønterne fra Christian X har et højrevendt portræt af kongen på forsiden og et kronet og draperet dansk rigsvåben på bagsiden. Samtidig med at han var den sidste udsteder af danske guldmønter i omløb, var Christian X også den største udsteder af guld i dansk historie. Han udgav eksempelvis omkring 5 millioner 20-kronemønter, hvilket er mange flere end hans nærmeste forgængere udgav. Den nærmeste konkurrent til Christian X i dansk historie, før guldstandarden blev indført i 1875 var Frederik V (regerede 1746-1766), som – mere end 100 år før Den skandinaviske møntunion blev dannet – udgav hele 3 millioner kurantdukater (en mønt, der imidlertid havde mindre end halvt så høj finvægt i guld som 20-kronen).

Christian X blev konge efter sin far Frederik VIII. 14. maj 1912. Han blev student i 1889, som den første danske konge. Herefter kom han i livgarden, hvor han fik en officersuddannelse. Da han var færdig med den militære uddannelse i 1891, gjorde han tjeneste ved forskellige regimenter. Han sluttede med rang som generalmajor i 1908. Han blev kronprins i 1906, da hans far, Frederik VIII blev konge. Han blandede sig meget i politik og gik i 1914 ind for minespærring af danske farvande. I 1915 stadfæstede han den nye grundlov, der bl.a. gav kvinder og tyende stemmeret. I 1920 afskedigede han ministeriet Zahle II, der nægtede støtte til Flensborg-bevægelsen. Da Socialdemokratiet proklamerede generalstrejke og luftede tanken om en republik, afskedigede kongen efter 4 dages forløb sit forretningsministerium (Liebe) og udnævnte med alle partiers støtte et nyt forretningsministerium (Friis). Disse handlinger gjorde ikke kongen populær i befolkningen. Under besættelsen blev han en slags national samlingspunkt, og han tiljubledes når han red gennem Københavns gader på sine daglige rideture. Ved Genforeningen blev Christian X midtpunktet, da han 10. juli 1920 red over grænsen ved Taps på en hvid hest og derefter mødte sønderjyderne på Dybbøl og sydslesvigerne ved Kruså. Under besættelsen forlangte Christian X Scavenius som udenrigsminister i stedet for Munch og afviste Højgaard-kredsens opfordringer til en ikke-parlamentarisk regeringsdannelse. Christian X’s korte takketelegram til Hitler 1942 udløste en krise, der endte med, at Scavenius blev statsminister. Fra 29. august 1943 til krigens slutning var kongen sammen med regering og Rigsdag ude af funktion efter et definitivt brud med den tyske besættelsesmagt. I 1945 åbnede han den nye rigsdag. I Sønderjylland var han kendt under navnet “Kedde Kryds”, hvor Kedde er kælenavn for Christian og “Kryds” hentyder til romertal 10. Christian X giftede sig i 1898 med hertuginde Alexandrine af Mechlenburg-Schwerin, som han fik 2 sønner med: Frederik IX og prins Knud.

Specifikationer
Nominel værdi::
10 kroner
Udgivelsesår::
1913
Metal::
90 % guld
Diameter::
18,5 mm
Vægt::
4,48 gram
Udgivelsesland::
Danmark