I juli 2020 kan vi fejre 100 året for Kong Christian X’s berømte ridetur over den tidligere Kongeås grænse som markering af genforeningen af Sønderjylland med resten af Danmark efter 56 år under tysk herredømme.

Genforeningen fandt sted som en konsekvens af Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig. Den nye grænse blev bestemt efter en folkeafstemning, som bragte det nordlige Slesvig – det vi i dag kalder Sønderjylland – tilbage til Danmark. Selvom de fleste af verdens grænser er fastlagt gennem krig eller magtspil, mente den amerikanske præsident Woodrow Wilson, at man kunne spørge folk selv, og som én af sejrherrerne efter Første Verdenskrig foreslog han, at der skulle trækkes nye grænser i Europa efter ”folkenes selvbestemmelsesret”. Da det kom til stykket, ville sejrherrerne dog hellere selv trække de fleste nye grænser, men fem steder i Europa kom der en folkeafstemning. Ét af dem var Sønderjylland.

Spørgsmålet om genforening blev sendt til folkeafstemning i februar 1918. Afstemningen var opdelt i tre zoner, hvoraf der kun i den første, nordlige zone var tilstrækkeligt mange stemmer for en genforening. Tilbage i Slesvig og Flensborg var der således stadig tusinder af dansksindede, der ikke fik opfyldt deres drøm om en genforening. Det dansk-tyske samarbejde har dog siden sikret, at der med skoler og daginstitutioner skal tages hensyn til både det tyske og det danske mindretal i grænseområdet. Eller som det i 1920 lød fra både kong Christian X og statsminister Niels Neergaard: “I skal ikke blive glemt”.
Som en del af Versaillestraktaten  efter 1. Verdenskrig blev aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5. juli 1920 med virkning fra 15. juni 1920 (Genforeningsdagen), hvor den danske regering overtog styret i Sønderjylland, og den tyske pas- og toldkontrol officielt flyttede sydpå fra Kongeåen til den nuværende grænse.
 Glæden over Genforeningen er stadig synlig i form af de mange genforeningssten, der er blevet rejst over hele landet. I perioden fra 1919 til 1950 blev der rejst omkring 580 sten til minde om genforeningen. En femtedel af disse står i Sønderjylland. Genforeningen er den historiske begivenhed i Danmark, som der er rejst flest mindesten over.

Jubilæumsmedaljen med Genforeningen

Læs mere om medaljen her: https://www.monthuset.dk/dansk/vores-dannebrog-historie-142252